GINOP 5.2.2.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

 

A program részletes szakmai ismertetése

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

 

A program célja

A Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

 

A program célcsoportja

A 18-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A célcsoport legalább 20%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.

A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső.

 

A program részcéljai

– életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

– élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);

– a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;

– együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg;

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

 

A program felépítése az Első komponensben

A fiatalok toborzása, tájékoztatása, informálása, programba vonása elsősorban az Ifjúsági Garancia Programban dolgozó, közreműködő ifjúsági tanácsadók feladata. Az ifjúsági tanácsadók a munkaügyi központok nyilvántartásban szereplő, a célcsoportba tartozó fiatalokat jelen program szolgáltató szervezetei felé közvetítik. Amennyiben a munkaügyi központ nem tud elegendő számú fiatalt kiközvetíteni, úgy a toborzás, a fiatalok felkutatása a Programot végrehajtó feladata.

A Programot végrehajtó, az életképes üzleti ötlettel rendelkező potenciális fiatal vállalkozókat egyéni tanácsadás és csoportos tájékoztató keretében segítik a vállalkozás indítására és önfoglalkoztatóvá válásra történő felkészülésben. Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához,a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához. Az egyéni igények, szükségletek, előzetes tudásszint szerint a bevont fiatalok 5 különböző típusú képzésekben vehetnek részt, jogi, pénzügyi tanácsadást kaphatnak, valamint segítségben részesülnek üzleti terveik elkészítésében. Az általános képzések és a tanácsadás a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet elkészíteni.

Mindez költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt kiemelten fontos. A szolgáltatás várt eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása. Az üzleti terv elkészítése során a szolgáltató és a fiatal leendő vállalkozó feladata, hogy felkutassák, hogy a program keretein felül milyen pénzügyi eszközökkel tudja a fiatal az induló vállalkozását támogatni önfoglalkoztatása és a vállalkozása önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok).

A projekt keretében a kevésbé fejlett régiókban megvalósítási hely alapján kiválasztott Programot végrehajtó szervezeteknek együtt kell működniük egymással (közös szakmai rendezvények) a képzési,tanácsadási szolgáltatások kialakítása, konzultációs fórumok biztosítása, valamint az eredmények nyomon követése területén.

A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra. A jóváhagyott üzleti tervek számát a második komponensre allokált, a fiatalok számára kiosztható források nagyságrendjének függvényében kell tervezni annak elkerülése érdekében, hogy a keretet túlpályázzák. A jóváhagyott üzleti terveket rangsorolni szükséges.

A Programot végrehajtó ó szervezetnek kell a programban részt vevő fiatalok szelekcióját elvégezni, és csak maximum 10 százalékkal lehet nagyobb a jóváhagyott üzleti tervek száma, mint amennyi támogatási kérelem a B komponens keretében támogatható a B komponensben rendelkezésre álló forrás alapján.

Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében. A TÁMOP 2.3.6-12/B keretében támogatott támogatást igénylők e felhívás keretében támogatásban nem részesülhetnek.

Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges.

A mentori támogatás a program második szakaszában is biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem egyfajta monitoring tevékenységet is. A Programot végrehajtó tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére,utógondozására.

A fiatalok programba vonásának lehetőségét a képzések szervezésének és az üzleti tervek jóváhagyásának ütemezésével a program teljes időtartama alatt a Program végrehajtójának biztosítania kell, az üzleti tervre vonatkozó indikátor minimum 100, maximum 110 %-os teljesüléséig.

 

Részletek és jelentekzés: http://www.eszakmagyar.mva.hu/

További hivatkozások:


http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-es-vallalati-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/negyvenmilliard-forintra-palyazhatnak-a-vallalkozo-szellemu-fiatalok-es-allaskeresok


https://www.palyazat.gov.hu/lezrsra-kerltek-a-ginop-5110-17-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-s-a-ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cm-felhvsok


https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cm-felhvs-


https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cm-felhvs-

 


A program facebook oldala.

 

 

1e2f36799543b15c729211665f0fcdfd.jpg

 
165b44cae1bbd701b0df51b6b829a1a8.jpgf0df050a4ac0ecd9d1be42104d9a8ec0.jpglogo_emr-e1446932613894.png

Kapcsolatfelvétel

Varga Béla Csaba
ügyvezető igazgató
vargabela@nmrva.hu

Dudás Tímea
mikrohitel menedzser
20/290-3970
dudastimea@nmrva.hu

Kocsis Ágnes
mikrohitel menedzser
20/3313-226
kocsisagnes@nmrva.hu