Útmutató az Európai Unióhoz

Az Európai Integráció rövid története

 

Az egyesült Európa gondolatának gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza. Mindazonáltal ez az álom sokáig nem valósulhatott meg: az évszázadok konfliktusai, háborúi, érdekellentétei megakadályoztak egy ilyen szintű együttműködést. A fordulópont a II. világháború utáni időszak fejleményeinek, majd az 1951-ben létrehozott Európai Szén és Acélközösség létrejöttének köszönhető. A Közösség alapítói a Benelux -államok,Franciaország, Németország és Olaszország voltak. Ezt követően , a gazdasági és kereskedelmi együttműködések sora(Ilyen volt az 1957-es Római Szerződés, az Euroatom) a politikai közösség igényét is felvetette .1967 júliusában e párhuzamosan működő intézmények egyesülve léteztek tovább Európai Közösség néven. 1973-ban csatlakozott Dánia, Írország és Nagy-Britannia. 1979-től pedig megalakult az Európai Parlament, melybe már rendszeresen, választás útján küldhették delegáltjaikat a tagállamok. A következő csatlakozó Görögország volt 1981-ben, majd Spanyolország és Portugália követték. A 80'as évek végének jelentős eseménye a Schengeni Egyezmény létrejötte, mellyel megkönnyítették a határátlépést, a munkaerő szabad áramlását. Maga az Európai Unió 1993 ban, a Maastrichti Szerződés hatálybalépésével született meg. Az újannan létrejött Unióhoz 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozott. 2002-től a hosszas előkészületek után -a gazdasági integráció új szintre lépett: sor került a közös valuta, az euró bevezetésére. Mára az euro-zóna már 17 tagállamra terjed ki.

Az Unió legnagyobb bővítésére 2004 ben került sor, 10 új tagállam, köztük Magyarország csatlakozásával. Legutóbb pedig , 2013 július 1-jén Horvátországgal bővült a közösség.

 

 

 

Adatok az Európai Unióról

 

Tagállamok : Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 

Népesség: kb 500 000 000 fő

 

Legnépesebb állam: Németország ( 82 millió fő )

 

Legnépesebb város: London ( 12 millió fő )

 

GDP: összesen 13, 3 billió dollár

 

Pénzenem: 17 tagállamban euró, ill helyi pénzek

 

Főbb szervei: Tanács ( elnöke: Herman van Rompuy) Bizottság, ( elnöke José M. Barroso) Parlament, ( elnöke Martin Schulz)

 

Intézmények

 

Európai Parlament

Az Eu plenáris szerve a Parlament. Tagjait az állampolgárok közvetlenül, öt évre választják. Az egy országot képviselők száma-a Lisszaboni szerződés útmutatásai alapján 6 illetve 96 lehet, arányosság alapján.A Parlament fő feladatai közé tartozik az európai jogszabályok megvitatása és elfogadása ( a Tanáccsal együttműködve), a demokratikus működési elv szellemében a többi uniós szerv kontrollja, illetve az uniós költségvetés elfogadása.

 

Európai Tanács

Nem összekeverendő az Európa Tanáccsal, mely nem uniós szerv. Az Európai Tanács egy kormányközi szerv, vagyis a tagállamok kormányfői, szakminiszterei találkoznak évente több alkalommal, hogy a politikai irányvonal megvitatásáról, védelmi, gazdasági és egyéb együttműködési formákról döntsenek. A Tanács nem rendelkezik állandó tagokkal, hanem az épp érintett terület szakminisztereit hívják meg. A Tanács elnökségét mindig más tagállam tölti be, jelenleg, 2013 júniusától decemberig Litvánia.

 

Bizottság

A Bizottság tulajdonképpen az Unió kormánya, élén az elnökkel, akit a Tanács nevez ki. A 28 biztosból álló szerv a jogszabályok végrehajtására, a költségvetés irányítására, az EU, mint nemzetközi szereplő képviseletére, tárgyalásra, valamint az Eu összérdekeinek támogatására és képviseletére jött létre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatfelvétel

Varga Béla Csaba
ügyvezető igazgató
vargabela@nmrva.hu

Dudás Tímea
mikrohitel menedzser
20/290-3970
dudastimea@nmrva.hu

Kocsis Ágnes
mikrohitel menedzser
20/3313-226
kocsisagnes@nmrva.hu