A ROMÁK JOGAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN – INFORMÁCIÓS KÖRÚT NÓGRÁD (HU-SK) MEGYÉBEN


A program lezárása kapcsán a Nógrád Megyei Hirlap 2007. február 28-i számában jelent meg az alábbi interjú:

 

Hazánkban a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztesei a romák voltak. Az 1990-ig szinte teljes foglalkoztatottság mára a töredékére apadt. A „Romák jogai az Európai Unióban” című rendezvénysorozatával a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA) célja az volt, hogy tolerancia erősítő és információs rendezvényekkel segítse a történelmi Nógrád megyében élő roma lakosság felzárkózását. A program zárásának apropóján beszélgettünk Tajti Norberttel az NMRVA ügyvezető igazgatójával.

 

Milyen célt fogalmaztak meg a pályázat benyújtásakor?

 

Célja a szlovák-magyar határ két oldalán fekvő Nógrád megyében élő nagyszámú roma népesség és az őket tömörítő szervezetek megismertetése az Európai Alkotmánnyal. Úgy véljük, az alkotmányban rögzített célkitűzések, alapvető emberi és az uniós polgársághoz kötődő jogok az unió hatásköreinek és intézményeinek alapos ismerete növeli a roma kisebbséghez tartozók társadalmi részvételének erősítését, gazdasági és szociális kirekesztettségük, hátrányos helyzetük csökkentését.

 

Milyen konkrét célkitűzésekkel láttak a nyertes pályázat végrehajtásához?

 

Több, mint tíz előadásból álló rendezvény sorozatot tartottunk a tolerancia erősítése érdekében, valamint az Európai Alkotmány fejezeteinek és a strukturális alapok elérése módszereinek feldolgozására. Célunk volt a hátrányos helyzetű kistérségben élők, helyi fejlesztésekben érdekelt szervezetek megismertetése a kormányzat és az EU szociális-, vidék-, gazdaságfejlesztő-, területi kiegyenlítést szolgáló politikáival. Fontos feladatként tűztük ki továbbá a roma kisebbség felé megnyilvánuló tolerancia erősítését.

 

Kikhez kívántak eljutni programjukkal?

 

Projektünk célcsoportját a határ két oldalán élő roma lakosság jelentette, valamint a romákat tömörítő civil és egyéb szervezetek. Projektünk célközönségébe bevontuk a területen található intézményeket, szervezeteket, önkormányzatokat, melyek dolgozói kapcsolatba kerülnek munkájuk során romákkal, roma szervezetekkel.

 

Kikkel működtek együtt a program megvalósítása során?

 

A projekt előkészítő szakaszában konzorciumot hoztunk létre a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével és a losonci székhelyű BOVAP polgári egyesülettel. A konzorciumi szerződés keretében meghatároztuk az elvégzendő feladatok körét és elvégeztük munkák felosztását a felelősségi körök meghatározásával. Ezen túlmenően csaknem 30 együttműködő partner segítette a munkánkat.

 

Milyen rendezvényeket szerveztek ennek érdekében?

 

A projekt megvalósítása során előzetes elképzeléseink megfelelően az események alapvetően két alaptípusba sorolhatók. Egyrészt a roma kultúra megismertetését, roma vállalkozások bemutatását, a cigány kisebbségi önkormányzatok bemutatásának helyt adó rendezvények. A másik rendezvénycsoportunkkal az Európai Alkotmány fejezeteinek megismertetését és a strukturális alapok elérésének módszereit céloztuk meg. E programokon bemutattuk a romák szerepét a helyi gazdaságfejlesztésben sikeres roma vállalkozók bemutatkozásával. Az összejövetelek során azt tapasztaltuk, hogy a közvetlen kapcsolatfelvétel hozza a legnagyobb eredményt, és elsősorban a házhoz szállított információ hasznosul a leginkább.

 

Mire volt szükség ahhoz, hogy programukat a közvélemény is megismerje?

 

A projekt megvalósításának 10 hónapos futamideje alatt nagy hangsúlyt helyeztünk a projekt külső kommunikációjára. Ez két formában valósult meg. Folyamatos sajtójelenlét biztosításával juttattuk el az aktuális információkat a célterület teljes lakosságához, valamint a projekt megvalósítása során olyan kézikönyvként használható információs füzet készítettünk és juttatunk el minden érintett szervezethez, amely feldolgozza közérthető formában az egyébként nehéz nyelvezetű Európai Alkotmány projektünkhöz kapcsolódó megfelelő fejezeteit.

 

Hogyan tudná összegezni a tapasztalatokat?

 

Ízelítőt kaptunk abból, hogy a több százezres magyarországi és szlovákiai roma számára a lét a tét, hiszen nagy részük a szegénységi küszöb alatt él. 80 ezer polgártársunk pedig víz és villany nélküli putriban tengeti életét. Nincs vita afelől, hogy pénz és szakképzés szükséges a romák felzárkóztatásához, az azonban már komoly kihívás, hogy az elkölteni szándékolt milliók meg is hozzák a kívánt hatást. Ha a jelenlegi folyamatokon nem tudunk változtatni, akkor tíz, vagy tizenöt éven belül akár az egymilliót is elérheti az eltartásra szoruló romák száma. Nem engedhető meg, hogy a roma társadalom ketyegő bomba legyen az ország gazdaságára nézve. Valamennyiünk számára nemzeti sorskérdéssé vált, hogy a többségi és a roma társadalom sem szociálisan, sem pedig kulturálisan ne forduljon visszafordíthatatlanul szembe egymással. Ez nemzetiségi hovatartozástól függetlenül minden honfitársunk érdeke.

 

A program megvalósításában együttműködő partnerek:

 

 • Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány
 • Balassi Bálint Megyei Könyvtár
 • Balassagyarmati Fegyház és Börtön
 • Bátonyterenye és Környéke Területfejlesztési Társulás
 • Becske Község Önkormányzata
 • BOVAP Polgári Társulás - Losonc
 • Csemadok Alapszervezet – Losonc
 • Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kazár
 • Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Mátraterenye
 • Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Bátonyterenye
 • Dejtár Község Önkormányzata
 • Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete
 • Esélyek Háza – Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
 • Észak-Magyarországi Roma Vállalkozók Régiós Egyesülete
 • ESZE Szakközépiskola
 • Mátraverebély Község Önkormányzata
 • Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
 • Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
 • Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
 • Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság
 • Nógrád Turizmusáért Egyesület
 • PRO KALONDIENSIS Polgári Társulás
 • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tagiskolája – Nógrádszakál
 • Rimóc Község Önkormányzata
 • Sóshartyán Község Önkormányzata
 • Szécsény Város Önkormányzata
 • TIT Nógrád Megyei Egyesülete
 • Városi Közművelődési Központ és Könyvtár – Bátonyterenye
 • VOSZ Nógrád Megyei Szervezete


forrás: Nógrád Megyei Hírlap 2007. február 28.

powered by SiteSet